PRIVACYVERKLARING

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken en transacties met Theatergroep Witte Raaf, Joan Muyskenweg 2D, 1096 CJ Amsterdam.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Theatergroep Witte Raaf gaat zorgvuldig met je persoonsgegevens om.
Wij kunnen je persoonsgegevens verwerken omdat je deze zelf bij het invullen van een van de formulieren op onze website aan ons verstrekt.
Bij Theatergroep Witte Raaf kunnen naar aanleiding van het invullen van een van de formulieren op onze website de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

– Je voor- en achternaam
– Je adresgegevens
– Je geboortedatum
– Je e-mailadres
– Je telefoonnummer

Dit betreft de formulieren: luisterboek-bestellen, formulier-steun-ons en het gastenboek.

WAAROM THEATERGROEP WITTE RAAF DEZE GEGEVENS NODIG HEEFT

Wij verwerken je persoonsgegevens om per e-mail of telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daarom verzoekt, en/of om je schriftelijk per e-mail te kunnen benaderen om je op de hoogte te houden van nieuws rondom Theatergroep Witte Raaf.
Daarnaast gebruiken wij de gegevens om de bestelde luisterboeken te kunnen opsturen.

DELEN MET ANDEREN

Theatergroep Witte Raaf verstrekt je persoonsgegevens niet aan derden.

NIEUWSBRIEF

Voor het versturen van nieuwsbrieven maken wij gebruik van Mailchimp. Mailchimp heeft haar systemen goed beveiligd en gaat vertrouwelijk om met je gegevens. Mailchimp is gevestigd in de VS en door ons is met Mailchimp een modelcontract voor doorgifte afgesloten op basis van artikel 26, lid 4 van de Europese richtlijn nr.95/46/EG. Verdere informatie is te vinden in het privacybeleid van MailChimp.

VIDEO’S

De video’s op de website van Theatergroep Witte Raaf zijn via YouTube te bekijken. Als je zo’n video laadt, verstuurt jouw browser bezoekersgegevens waaronder het IP-adres aan YouTube.

BEWAARTERMIJN

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de hiervoor genoemde doeleinden.

WIJZIGEN PRIVACYVERKLARING

Theatergroep Witte Raaf behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Theatergroep Witte Raaf adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien Theatergroep Witte Raaf wijzigingen aanbrengt, zullen deze wijzigingen bekend worden gemaakt op de website en/of via rechtstreekse berichtgeving.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@theatergroepwitteraaf.nl. Theatergroep Witte Raaf zal zo snel mogelijk op je verzoek reageren.

CONTACT

Stichting Theatergroep Witte Raaf is als volgt te bereiken:
Postadres: Joan Muyskenweg 2D, 1096 CJ Amsterdam
E-mailadres: info@theatergroepwitteraaf.nl